KARATE KLUB "JION"

Crna Gora

  • Predsjednik kluba: Antunović Veselinka
  • Sekretar: Mićović Jelena
  • Kontakt osobe:
    Goran Mićović
  • Kontakt:
    jionkarateklub@gmail.com
    068-674-035

Klub nema članova