Trofej Bara


Trofej Bara

Informacije


Trofej Bara

23. Nov 2019.

22. Nov 2019. @ 14:00h (krajnji rok za prijavu)

Sportski centar Topolica

Bar , Crna Gora

Karate savez Crne Gore, Karate klub Bar

Kotizacija: pojedinačno 15 EUR, ekipno 25 EUR


Krajnji rok za prijavu:


PROPOZICIJE

NAGRADE: Za prva tri mjesta medalje i diplome /dva treća mjesta/.

AWARDS: For the first three places medals and diplomas /two third places/.


PEHARI: -za sve pojedinačne pobjednike u katama (absolutnom) i borbama,

-za sve ekipne pobjednike u katama i borbama,

-za tri najuspješnija kluba u generalnom plasmanu.

CUPS: -for all the individual winners of kata and kumite,

-for all team winners of kata (absolute) and kumite,

-for the three most successful teams in the general standings.


KATE

Svi takmičari I nivoa rade učeničke kate. Mogu ponavljati katu u svakom II krugu. (Moraju znati 2 kate).

Svi takmičari II nivoa rade učeničke kate. (U polufinalu i finalu mogu raditi majstorsku katu). Mogu ponavljati katu u svakom 3krugu (moraju znati 2 kate).

Svi takmičari apsolutnog nivoa rade WKF pravila.

Kadeti, juniori, seniori rade WKF – pravila.

Bunkai nije obavezan.


All the competitors - first level do the students’ kate.

Can repeat the kate in every second turn. (they must be able to do two kate).

All the competitors - second level do the students’ kate. (In the semifinals and finals, they can do the master kate).

Can repeat the kate in every third turn. (they must be able to do two kate).

All the competitors - absolute level do WKF rules.

Cadets, Juniors, Seniors do WKF rules.

Bunkai is not required.


BORBE/KUMITE

BORBE: 2006 i mlađi - 1,5 min, ostali - 2 min.

Takmičari moraju imati propisanu opremu.

Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede.

Treneri moraju imati sportsku opremu, u protivnom ne mogu biti na terenu.

Svaka ekipa moze delegirati sudiju, a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja i omogući novčanu nadoknadu.

Inostranim sudijama novčana nadoknada u visini 60,00 €

Inostranim sudijama sa Evropskom i Svjetskom licencom 80,00 €


FIGHTS: 2006 and younger - a minute and a half, the others - two minutes.

Competitors must have proper equipment.

Competitors enter the competition at their own risk.

The organizer is not responsiblefor possible injuries.

Coaches must have sports equipment otherwise they cannot be on the ground.

Each team can delegate a referee, and the organizer reserves the right of the engagement ofthe referee and enables money compensations.

Money compensation for foreign referees is 60,00 €

Money compensation for foreign referees with European and the World licence is 80 €


Kate


Kate | Seniori 18+ | M

Kate | Seniori 18+ | M | Ekipno

Kate | Juniori (16-18) | M

Kate | Kadeti/Juniori | M | Ekipno

Kate | Cadeti U16 | M

Kate | 2006-1.NIVO | M

Kate | 2006-2.NIVO | M

Kate | 2006-APSOLUTNA | M

Kate | 2006/2007 | M | Ekipno

Kate | 2007-1.NIVO | M

Kate | 2007-2.NIVO | M

Kate | 2007-APSOLUTNA | M

Kate | 2008 - 1.NIVO | M

Kate | 2008 - 2.NIVO | M

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno

Kate | 2009 -1.NIVO | M

Kate | 2009 -2. NIVO | M

Kate | 2009 -APSOLUTNA | M

Kate | 2010 - 1.NIVO | M

Kate | 2010 - 2.NIVO | M

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno

Kate | 2011 - 1.nivo | M

Kate | 2011 - 2.nivo | M

Kate | 2011 - Apsolutna | M

Kate | 2012 - 1.NIVO | M

Kate | 2012 - Apsolutna | M

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | M

Kate | Seniori 18+ | Ž

Kate | Seniori 18+ | Ž | Ekipno

Kate | Juniori (16-18) | Ž

Kate | Kadeti/Juniori | Ž | Ekipno

Kate | Cadeti U16 | Ž

Kate | 2006-1.NIVO | Ž

Kate | 2006-2.NIVO | Ž

Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž

Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno

Kate | 2007-1.NIVO | Ž

Kate | 2007-2.NIVO | Ž

Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž

Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž

Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno

Kate | 2009 -1.NIVO | Ž

Kate | 2009 -2. NIVO | Ž

Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž

Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž

Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž

Kate | 2012 - Apsolutna | Ž

Kate | 2012/2013 | Ž | Ekipno

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž

Kate | 2013 i mladji Apsolutna | Ž

Kumite


Kumite | Seniori 18+ | M | -60 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | -67 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | -84 kg

Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -55 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg

Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg

Kumite | Kadeti | M | -52 kg

Kumite | Kadeti | M | -57 kg

Kumite | Kadeti | M | -63 kg

Kumite | Kadeti | M | -70 kg

Kumite | Kadeti | M | +70 kg

Kumite | 2006 | M | -45 kg

Kumite | 2006 | M | -50 kg

Kumite | 2006 | M | -55 kg

Kumite | 2006 | M | -60 kg

Kumite | 2006 | M | +60 kg

Kumite | 2007 | M | -37 kg

Kumite | 2007 | M | -42 kg

Kumite | 2007 | M | -47 kg

Kumite | 2007 | M | -52 kg

Kumite | 2007 | M | +52 kg

Kumite | 2008 | M | -35 kg

Kumite | 2008 | M | -40 kg

Kumite | 2008 | M | -45 kg

Kumite | 2008 | M | -50 kg

Kumite | 2008 | M | +50 kg

Kumite | 2009 | M | -30 kg

Kumite | 2009 | M | -35 kg

Kumite | 2009 | M | -40 kg

Kumite | 2009 | M | -45 kg

Kumite | 2009 | M | +45 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -30 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -35 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -40 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | -45 kg

Kumite | 2010 i mladji | M | +45 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -50 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -55 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -61 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -68 kg

Kumite | Seniori 18+ | Ž | +68 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg

Kumite | 2006 | Ž | -47 kg

Kumite | 2006 | Ž | -54 kg

Kumite | 2006 | Ž | +54 kg

Kumite | 2007 | Ž | -35 kg

Kumite | 2007 | Ž | -40 kg

Kumite | 2007 | Ž | -45 kg

Kumite | 2007 | Ž | -50 kg

Kumite | 2007 | Ž | +50 kg

Kumite | 2008 | Ž | +44 kg

Kumite | 2008 | Ž | -32 kg

Kumite | 2008 | Ž | -36 kg

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg

Kumite | 2009 | Ž | -34 kg

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg

Kumite | 2009 | Ž | +40 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -27 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -30 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -33 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -37 kg

Kumite | 2010 i mladji | Ž | +37 kg

Kontakt osobe

Veljko Brnovic

karatesavezcg@gmail.com

067214787


Almir Cecunjanin

+382 69215 664


Hoteli

Bilten


Kotizacija

Pojedinačno: 15 €

Ekipno: 25 €

Ukupno prijava / klubovi / države: 297 / 13 / 4 Ispis

Prijavljeni klubovi

Prijavljeni takmičari

Kumite | 2010 i mladji | M | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Vladimir Raičević
9 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksa Đuranović
9 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

David Paponja
9 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Arijan Aljošević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kumite | 2010 i mladji | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Rajan Zahrane
8 god
Oranž pojas
Karate klub Bar

Kumite | 2010 i mladji | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vuk Cimbaljević
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2010 i mladji | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Nevenko Pehar 2
9 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | 2010 i mladji | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Aleks Simonović
9 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2010 i mladji | Ž | -27 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Marta Bjelica
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kumite | 2010 i mladji | Ž | +37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
DOROTEA KRIVOKAPIĆ
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2009 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Balša Nedić
10 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

LAZAR GARDAŠEVIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2009 | M | +45 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nikola Mirkovic
10 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Anton Elezović
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2009 | Ž | -30 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Katarina Janković
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vasilija Bijelović
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Stela Bulić
10 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | 2009 | Ž | -34 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Čizmović
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2009 | Ž | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Vukanović
10 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kumite | 2009 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Dunja Kovačević
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Marija Čizmović
10 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2009 | Ž | +40 kg / Prijavljenih takmičara: 1
DOROTEA KRIVOKAPIĆ
9 god
Žuti pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2008 | M | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Benjamin Aljošević
11 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Justin Marojević
11 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Branko Lazović
11 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

LAZAR GARDAŠEVIĆ
10 god
Oranž pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2008 | M | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Aleksa Papić
11 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

DANE JURIČIĆ 28.06.2008 Juričić
11 god
Plavi pojas
KK CROHERC

ŽELJKO PERVAN2
10 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | 2008 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Novak Gvozdenović
11 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anes Arifaj
11 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Vuk Vučinić
10 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

MIHAEL Miličević
11 god
Plavi pojas
KK CROHERC

ANTE BEVANDA
10 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | 2008 | M | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Miljanić
11 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Lirim Kosumi
11 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -36 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Miranović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2008 | Ž | -40 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Iva Lovrić
11 god
Plavi pojas
KK CROHERC

MARTA STOJIĆ2
10 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | 2008 | Ž | -44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
MARTA STOJIĆ2
10 god
Zeleni pojas
KK CROHERC

Kumite | 2008 | Ž | +44 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Stefani Selimović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | M | -37 kg / Prijavljenih takmičara: 1
David Petrina
12 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | 2007 | M | -42 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Balić Alan
12 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Emin Salagic
11 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Marko Radivojević
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kumite | 2007 | M | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Martin Mandžo
11 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Franjo Juričić
12 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | 2007 | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Mihailo Gojaković
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ognjen Đukanović
12 god
Zeleni pojas
Karate klub "Iskra"

Matija Ivanović
11 god
Zeleni pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2007 | M | +52 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Almir Perović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Simon Simonović
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | Ž | -35 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Bogdanović
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

Asia Vlašić
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kumite | 2007 | Ž | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Jovana Bogdanović
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

Izabela Hakanjin
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mateja Pantic
11 god
Žuti pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Zara Hadžović
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kumite | 2007 | Ž | -50 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Yllëza Rama
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | 2007 | Ž | +50 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Mariam Zahrane
12 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Jovana Derajić
12 god
Plavi pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | 2006 | M | -45 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Balša Vojinović
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Petar Radovanović
13 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Ajdin Salagic
13 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Stefan Cebalović
13 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2006 | M | -55 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Jovan Đuranović
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Jovan Bogdanović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Bijela

Kumite | 2006 | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Đorđije Tomović
13 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | 2006 | M | +60 kg / Prijavljenih takmičara: 5
Tadija Keljanovic
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Arian Bejta
13 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Aleksandar Džoganović
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Nemanja Dragaš
13 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

JOSIP ŠIMOVIĆ
13 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | 2006 | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Jovana Bogdanović
12 god
Zeleni pojas
Karate Klub Bijela

MONIKA MARTINOVIĆ
13 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | 2006 | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Anja Nikolić
13 god
Plavi pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Andjela Stojić
13 god
Oranž pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | 2006 | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Anida Berjašević
13 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Nataša Nedić
12 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Jovana Derajić
12 god
Plavi pojas
ENERGIJA DJION 16

Jakica Selak
12 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | Kadeti | M | -52 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nemanja Pekovic
14 god
Zeleni pojas
Karate klub Buducnost

ANDRIJA VASILJ
14 god
Braon pojas
KK CROHERC

MATE ŠARAVANJA
14 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kadeti | M | -57 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Filip Mijanovic
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

GABRIEL BARBARIĆ
14 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | Kadeti | M | -63 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Miloš Cvijović
15 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Aldin Bulić
14 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

IVAN NIKO PRUSINA
15 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kadeti | M | -70 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Matija Pavićević
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Nikola Vučetić
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Danijel Lojpur
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Sanjin Brus
15 god
Braon pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Kadeti | M | +70 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Dušan Bjelić
15 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Lazar Potpara
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Kadeti | Ž | +54 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Jovana Đoković
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anđela Grubač
14 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

MARTA RAIĆ
15 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Kadeti | Ž | -54 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Sara Abramović
14 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Ivana Otasevic
13 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Vanja Kilibarda
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Nikolina Čučak
14 god
Braon pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Kadeti | Ž | -47 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Zana Barjaktarević
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Nađa Tomanović
13 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

PATRICIJA PRGA
13 god
Plavi pojas
KK CROHERC

Kumite | Juniori (16-18) | M | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Elvir Isljamović
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nemanja Mikulić
15 god
Braon pojas
Karate Klub Bijela

Matija Bojić
16 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Pavle Dujaković
17 god
Braon pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Juniori (16-18) | M | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Lazar Kosović
16 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sanjin Brus
15 god
Braon pojas
ENERGIJA DJION 16

Sergej Vučić
16 god
Crni pojas 1.DAN
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Juniori (16-18) | M | -76 kg / Prijavljenih takmičara: 6
Albert Rudović
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Darko Tomović
16 god
Braon pojas
Karate Klub Fokus Niksic

Andrija Vukotić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dražen Žižić
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Dejan Janjic
17 god
Plavi pojas
ENERGIJA DJION 16

OLIVER ČULE
17 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Juniori (16-18) | M | +76 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Nemanja Jovović
16 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Vasilije Micunovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Lazar Potpara
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | +59 kg / Prijavljenih takmičara: 4
Anisa Salagic
16 god
Plavi pojas
Karate klub Buducnost

Sara Raković
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Lana Pejović
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Barbara Grgić
16 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -59 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Milica Radunovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Jovana Vukotić
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Kumite | Juniori (16-18) | Ž | -53 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Nikolina Čučak
14 god
Braon pojas
ENERGIJA DJION 16

GABRIELA MARTINOVIĆ
15 god
Braon pojas
KK CROHERC

Kumite | Seniori 18+ | M | -60 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Elvir Isljamović
17 god
Braon pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Pavle Dujaković
17 god
Braon pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Seniori 18+ | M | -75 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Stefan Gojčević
20 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Dejan Janjic
17 god
Plavi pojas
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Seniori 18+ | M | +84 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Marko Dabović
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -61 kg / Prijavljenih takmičara: 3
Saša Bojović
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Sara Radenković
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub Fokus Niksic

Isidora Ćućun
18 god
Crni pojas 1.DAN
ENERGIJA DJION 16

Kumite | Seniori 18+ | Ž | -68 kg / Prijavljenih takmičara: 2
Diellëza Rama
18 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Irena Prga
21 god
Crni pojas 1.DAN
KK CROHERC

Kumite | Seniori 18+ | Ž | +68 kg / Prijavljenih takmičara: 1
Vasilisa Bujić
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | M / Prijavljenih takmičara: 3
Petar Dragnić
5 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Alan Ličina
5 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Omar Durović
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2013 i mladji 1.nivo | Ž / Prijavljenih takmičara: 1
Itana Badnjar
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2012 - 1.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 14
Amar Čobović
7 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikola Cenić
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Đorđe Jakovljević
7 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Rejan Hardolli
7 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Luka Konatar
7 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edonis Kraja
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Tarik Nikezić
7 god
Bijeli pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Benjamin Mehović
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Bogdan Grupković
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Aleksa Krapović
6 god
Žuti pojas
Karate Klub BUDVA

Mateja Milić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Ajlan Durović
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Stanislav Mirin
6 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zlatan Osmanagić
7 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2012 - 1.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
Mikhaela Volchkova
7 god
Žuti pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Alina Bracić
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Staša Petranović
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2012 - Apsolutna | M / Prijavljenih takmičara: 5
Dušan Božović
7 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Mehmed Nikezić
7 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vladimir Ilijevski
7 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Danilo Mrdak
7 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Mark Ciganok
7 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2011 - 1.nivo | M / Prijavljenih takmičara: 8
Egzon Muratović
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Stefan Perović
8 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vladan Bracović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dario Šćekić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Dimitrije Krković
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Zoran Pandurov
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Vasilije Milić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Draško Martinović
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 1.nivo | Ž / Prijavljenih takmičara: 2
Melina Međedović
7 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Maša Čelebić
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2011 - 2.nivo | M / Prijavljenih takmičara: 3
Antonio Junković
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Mihailo Sjekloća
8 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Hristijan Zaov
8 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Kate | 2011 - 2.nivo | Ž / Prijavljenih takmičara: 4
Vera Dabanović
7 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Maša Vujošević
8 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Jovana Kuljanin
8 god
Zeleni pojas
Karate Klub BUDVA

Marta Bjelica
8 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2011 - Apsolutna | M / Prijavljenih takmičara: 1
Mihail Ćirković
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Kate | 2011 - Apsolutna | Ž / Prijavljenih takmičara: 1
Nađa Knežević
7 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Kate | 2010 - 1.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 6
Marko Konatar
9 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Boris Božović
8 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Lazar Cenić
9 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivan Dabović
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Bogdan Stanišić
8 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Andrija Stanković
8 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Kate | 2010 - 1.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 9
Ajla Dodić
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agnesa Kollari
9 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Ivana Dabović
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Martina Dabović
8 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Zora Jakovljević
9 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Hana Suljević
8 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

NINA PESIC
9 god
Bijeli pojas
SHOFUKAN GABERSDORF

Lana Stanković
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Iva Jakić
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2010 - 2.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 2
Anja Jovićević
9 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Anastasija Stojkovska
9 god
Oranž pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2010 - APSOLUTNA | M / Prijavljenih takmičara: 4
Blagota Mićunović
8 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleks Simonović
9 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Sergej Raičević
9 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Andrija Kosović
9 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Kate | 2010 - APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 1
Lejla Duraković
9 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 -1.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 6
Anton Elezović
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Agron Lulgjuraj
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Edon Emsha
10 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Antonio Mikulić
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Anel Kaplani
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Nasih Murati
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 -1.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 5
Milena Stojanović
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Katarina Janković
10 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

NINA PESIC
9 god
Bijeli pojas
SHOFUKAN GABERSDORF

Elena Dacić
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Natalija Kićović
9 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 -2. NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 1
Dali Macanović
9 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2009 -2. NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 1
Milena Mrdak
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 -APSOLUTNA | M / Prijavljenih takmičara: 2
Aleksa Barjaktarović
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Vukašin Simonović
9 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kate | 2009 -APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 4
Kristina Bokovac
10 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Ajla Berjašević
10 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Tatjana Odović
10 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Una Vučićević
9 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Kate | 2008 - 1.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 5
Damjan Mrgudović
10 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Aleksa Stević
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Dejan Dabanović
11 god
Plavi pojas
Karate klub Bar

Armin Gurzaković
11 god
Žuti pojas
Karate Club Rei

Dušan Mrdak
10 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2008 - 1.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
Vasilisa Miranović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Elda Kurtović
11 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Ksenija Božović
11 god
Zeleni pojas
Karate klub Bar

Kate | 2008 - 2.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 2
Damir Duraković
11 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Armin Lajka
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2008 - 2.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 4
Elda Kurtović
11 god
Oranž pojas
Karate Club Rei

Stefani Selimović
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Nikoleta Popović
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Anja Bujković
10 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2008 - APSOLUTNA | M / Prijavljenih takmičara: 6
Novak Gvozdenović
11 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Aleksa Vujošević
11 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Đorđe Medojević
11 god
Plavi pojas
Karate klub "Iskra"

Aleksa Šćekić
11 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Benjamin Aljošević
11 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Marko Radivojević
11 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2008 - APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 4
Katarina Vlahović
11 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Tamara Klisić
11 god
Braon pojas
Karate klub "Iskra"

Mia Ramovic
11 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Asia Vlašić
10 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2007-1.NIVO | M / Prijavljenih takmičara: 1
Almir Perović
12 god
Zeleni pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2007-1.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
Djelza Muratović
12 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Dajana Šćekić
11 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Adelisa Murić
12 god
Žuti pojas
Karate klub Bar

Kate | 2007-2.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
Ena Rondić
12 god
Oranž pojas
Karate klub "Iskra"

Izabela Hakanjin
11 god
Oranž pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Yllëza Rama
12 god
Plavi pojas
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Kate | 2007-APSOLUTNA | M / Prijavljenih takmičara: 3
Aleksa Janjić
12 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Đorđe Stojanović
12 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Ajsel Gerschwitz
12 god
Braon pojas
Karate klub Bar

Kate | 2007-APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 4
Lana Tatar
11 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Jovana Milić
12 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Sandra Racanović
11 god
Plavi pojas
Karate Klub BUDVA

Zara Hadžović
12 god
Oranž pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | 2006-2.NIVO | Ž / Prijavljenih takmičara: 1
ELMA PODOJAK
13 god
Oranž pojas
SHOFUKAN GABERSDORF

Kate | 2006-APSOLUTNA | Ž / Prijavljenih takmičara: 4
Arijana Kočan
13 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Anastasija Mitrović
12 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Violeta Petroćenko
13 god
Žuti pojas
KARATE KLUB POSITIVE

ELMA PODOJAK
13 god
Oranž pojas
SHOFUKAN GABERSDORF

Kate | Cadeti U16 | M / Prijavljenih takmičara: 5
Feliks Koba
14 god
Plavi pojas
KARATE KLUB POSITIVE

Aleksa Jokic
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Luka Popovic
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

David Dubak
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Nikola Milić
14 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | Cadeti U16 | Ž / Prijavljenih takmičara: 3
Jasmina Canovic
14 god
Braon pojas
Karate klub Buducnost

Mila Marković
14 god
Braon pojas
Karate Klub BUDVA

Anastasija Mitrović
12 god
Crni pojas 1.DAN
Karate Klub BUDVA

Kate | Juniori (16-18) | M / Prijavljenih takmičara: 4
Rijad Mandic
15 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Filip Bakic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Milos Gorovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kenan Nikočević
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | Juniori (16-18) | Ž / Prijavljenih takmičara: 5
Iva Popovic
18 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Mila Mrakovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Hana Sendelj
15 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Dzena Canovic
16 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Masa Djukanovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Kate | Seniori 18+ | M / Prijavljenih takmičara: 5
Filip Bakic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Milos Gorovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Arijan Kočan
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Marko Dabović
20 god
Crni pojas 1.DAN
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"

Vladimir Mijač
19 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Kate | Seniori 18+ | Ž / Prijavljenih takmičara: 6
Mia Roganovic
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Iva Popovic
18 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Jovana Maric
20 god
Crni pojas 2.DAN
Karate klub Buducnost

Mila Mrakovic
17 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Buducnost

Ivana Bujković
18 god
Crni pojas 1.DAN
Karate klub Bar

Arnela Ovčina
23 god
Plavi pojas
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik

Kate | Seniori 18+ | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Marko Dabović
 • Elvir Isljamović
 • Albert Rudović

Kate | 2006/2007 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Izabela Hakanjin
 • Yllëza Rama
 • Djelza Muratović

Kate | 2006/2007 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub Bar
 • Aleksa Janjić
 • Đorđe Stojanović
 • Ajsel Gerschwitz

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Almir Perović
 • Arian Bejta
 • Simon Simonović

Kate | 2008/2009 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate Klub "KAKATO" Dubrovnik
 • Dali Macanović
 • Antonio Mikulić
 • Marko Radivojević

Kate | 2008/2009 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
Karate klub Bar
 • Kristina Bokovac
 • Ajla Berjašević
 • Tatjana Odović

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Vasilisa Miranović
 • Stefani Selimović
 • Katarina Janković

Kate | 2010/2011 | Ž | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
Karate klub Bar
 • Vera Dabanović
 • Maša Vujošević
 • Nađa Knežević

Kate | 2010/2011 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 2
KARATE KLUB POSITIVE
 • Andrej Božović
 • Blagota Mićunović
 • Sergej Raičević

KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Antonio Junković
 • Lazar Cenić
 • Ivan Dabović

Kate | 2012/2013 | M | Ekipno / Prijavljenih ekipa: 1
KARATE KLUB "ULCINJ-ULQINI"
 • Amar Čobović
 • Edonis Kraja
 • Tarik Nikezić